EN SR
E-banking uputstvo
Pristup/ Aktivacija
e-banking naloga

Pristupite Vašem e-banking nalogu unosom vašeg korisničkog imena i lozinke u prazna polja

Ukoliko prvi put pristupate Vašem e-banking nalogu ili aktivirate zaključan nalog zbog neispravnog unošenja lozinke kliknite na dugme Aktivacija naloga

1 2
Pristup/ Aktivacija
e-banking naloga
Na ekranu će se pojaviti dijalog sa poljima u koje je potrebno da unesete Vaše korisničko ime i aktivacioni kod koji ste dobili na vašu e-mail adresu.nakon toga kliknite na dugme ""Aktiviraj" i Vaš e-banking nalog će biti aktiviran.

Više informacija o pogodnostima koje Vam pruža e-banking usluga saznajte ovde
1 2
E-banking uputstvo
Zaboravili ste lozinku?
Ukoliko ne možete da pristupite svom e-banking nalogu zbog izgubljene lozike, kliknite na link označen strelicom kako biste poništili postojeću lozinku i kreirali novu.
1 2 3 4 5
Popunite prazna polja traženim podacima i unesite potvrdni kod sa slike, a zatim kliknite na "Aktiviraj" da biste prešli na sledeći korak.
1 2 3 4 5
Dobićete obaveštenje o slanju novog aktivacionog koda na e-mail adresu koju ste koristili pri kreiranju naloga. U prazna polja unesite svoje korisničko ime i primljeni aktivacioni kod, a zatim kliknite ne "Aktiviraj".
1 2 3 4 5
Kreirajte lozinku koja treba da sadrži najmanje 7 karaktera, od kojih bar jedan broj i jedan specijalni karakter(*#%^*...). neophodno je da novu lozinku unesete dva puta.
1 2 3 4 5
Ukoliko ste pravilno popunili sva polja, dobićete obaveštenje o uspešnom kreiranju nove lozinke. Sada možete ponovo da pristupite Vašem e-banking nalogu.
1 2 3 4 5
Akcijska ponuda
  • Kako bi naša saradnja bila uspešna i kako bismo izgradili čvrsto partnerstvo, želimo da steknemo temeljan uvid u vaše finansijsko stanje i vaše preferencije. Dok radimo sa vama, mi identifikujemo vaše mogućnosti za rast, kako bismo vam pomogli da ostvarite svoje ciljeve. Čim usvojimo strateški plan, fokusiramo se na samo jednu stvar: podrška vama u ostvarivanju vaših ciljeva. Kako je svaki klijent jedinstven, mi prilagođavamo našu ponudu i usluge vašim specifičnim potrebama, uzimajući sve aspekte pažljivo u obzir.